Odkaz na miestnosť

Ako sa vraví, nie je otázka či, ale kedy sa stane incident. Štvrtý diel série miestností o hackeroch a útokoch bol venovaný práve počítačovým bezpečnostným incidentom a ich riešeniu.

Aby sme mohli začať riešiť incident, musíme sa o ňom najprv vôbec dozvedieť. Spôsoby sú rôzne, nižšie sú uvedené materiály k niektorým (aktuálnym) príkladom, ktoré sme spomínali.

V prípade detekcie incidentov je možné tento incident nahlásiť príslušnej jednotke CSIRT/CERT, napríklad: