Odkaz na miestnosť

V minulosti počítačové útoky sa často spájali s počítačovými vírusmi v pravom zmysle slova. Počítačový vírus je program, ktorý sa dokáže sám širiť a rozmnožovať na ďalšie zariadenia a média, hoci v dnešnej dobe toto označenie zľudovelo a mnohokrát (nesprávne) sa používa na označenie akéhokoľvek škodlivého programu. Tie by sa však mali označovať termínom malvér (z angl. malicious software).

Pomerne málo znýmy fakt je, že uť v 40-tych rokoch opísal myšlienku škodlivých programov John von Neumann. Tento pán je známy najma architektúrou počítačov pomenovanou po ňom, v ktorej popísal základne prvky počítačov a ktorá sa používa aj v dnešných zariadeniach.

Spomínali sme niekoľko historických útokov, ktoré sa úzko súviseli práve s malvérom, resp. vírusmi, ktoré boli schopné vlastnej replikácie. Kým v minulosti boli počítačové vírusy akýmsi druhom “umenia”, v dnešnej dobe sú už vytvárané v prevažnej väčšine so zreteľom na profit a škodu, ktorú môžu napáchať.

Niekoľko príkladov vírusov a škodlivých programov, ktoré sme spomínali:

Mapa Internetu vytvorená botnetom Carna, zdroj: Darknet Diaries

Zaujímavé odkazy