Odkaz na miestnosť

Na úvod sme predstavili našich rečníkov, ktorí tvoria dobre zohratú partiu a pokrývajú široké spektrum kyberbezpečnostných tém. Máme medzi sebou etického hackera, forenzného analytika a analytika škodlivého kódu, človeka na riešenie incidentov a aj na organizačnú a administratívnu bezpečnosť a audity. V rámci týchto piatkových miestností by sme radi prinášali zaujímavý obsah pre ľudí, ktorí za zaujímajú o kybernetickú bezpečnosť, informačné technológie, pre odbornú verejnosť, a aj pre ľudí, ktorí o týchto témach počujú z rôznych zdrojov, a radi by sa spýtali a dozvedeli niečo navyše.

Témou našej prvej miestnosti o hackerských útokoch boli samotní útočníci. Predstavili sme si základné typy útočníkov a ich motiváciu.

  • Script kiddies
  • Haktivisti
  • Organizované kyberkriminálne skupiny
  • Pokročilé skupiny útočníkov, často podporované štátmi

Taktiež sme spomínali aj piaty typ útočníka, ktorý patrí do kategórie insider threat - teda hrozba zvnútra. To môže byť napríklad nespokojný zamestnanec, ale aj človek, ktorý sa v danej spoločnosti zamestnal práve za účelom škodlivej činnosti.