Odkaz na miestnosť

V druhom pokračovaní “hackerskej” miestnosti sme sa venovali najčastejším typom útokov, ktoré môžu zaznamenať aj používatelia. V zmysle, že sú najhlučnejšie a najviditeľnejšie, napríklad:

Zaujímavé odkazy